Goede Doelen

De opbrengst van de Heuvelrug Wandeltocht gaat ieder jaar in zijn geheel naar goede doelen. Onderstaand vindt u meer informatie over de doelen die we dit jaar steunen. Dit kunnen wij alleen door de verschillende sponsoren die zich aan de wandeltocht verbinden en natuurlijk uw inschrijfgeld en gulle donaties bij de rustlocaties.

Met deĀ opbrengsten van deze actie zullen inĀ 2018 een drietal groeperingen binnen onze lokale samenleving financieel en sociaal ondersteund worden. Groepen van medemensen die juist nu onze steun nodig hebben en die waar mogelijk zelf kunnen participeren in onze evenementen.

De opbrengsten komen ten goede aan eenzame medemensen, vluchtelingen en jongeren in onze lokale samenleving.

Naar de website van Eenzame medemensen, vluchtelingen en jongeren